Na XXXVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 11 grudnia 2007 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- zarządzenia Wójta Gminy Ślemień Nr 0151/74/2007 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie,
- uchwały Rady Gminy Rajcza Nr XIV/68/07 z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie podatku od posiadania psów,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Żory Nr OR.0151-1035/07 z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie przeniesień planowanych wydatków budżetowych na 2007 r.,
- uchwały Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Nr 0151-12/07 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2007 rok,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 725/WBU/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym budżetu miasta Zabrze na rok 2007 w zwiazku z przeniesieniem planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
- uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 93/XI/07 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych,