Na XXXVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 20 grudnia 2007 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Kochanowice Nr XIII/105/07 z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz zasad jej poboru,
- uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XI/109/07 z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie gotowości udzielenia przez Gminę Jaworze pomocy finansowej Samorządowi Województwa Śląskiego,
- uchwały Rady Gminy Ślemień Nr XI/77/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie,
- uchwały Rady Gminy Ślemień Nr XI/80/07 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ślemień na lata 2007-2013",
- uchwały Rady Gminy Ślemień Nr XI/86/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie,
- uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XIV/167/07 z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2008,
- uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Nr XIX/233/07 z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Bytomia,
- uchwały Rady Miasta Rydułtowy Nr XV/125/07 z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu,
- uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr IX/81/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka,
- uchwały Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w Katowicach Nr 9/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na 2007 r.,