Na XXXVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 grudnia 2007 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miasta Knurów Nr XV/239/2007 z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drogach powiatowych w 2007 r.,