Na I posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 stycznia 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- zarządzenia Prezydenta Miasta Bytom Nr 371 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Nr 112/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2007 rok,
- uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr XIII/145/07 z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2008 r. oczyszczalni ścieków,
- uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr XIII/147/07 z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2006 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej, określenia inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków i opłaty targowej stanowiących dochód gminy w 2007 r.,
- uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr XIII/158/07 z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie zmian do uchwały nr III/36/06 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2007,
- uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego Nr 264/2007 z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok oraz zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok,