Na II posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 9 stycznia 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- zarządzenia Wójta Gminy Zbrosławice Nr 269/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2007,
- uchwały Rady Gminy Świerklany Nr XIV/101/07 z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Bytom Nr 399 z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Bytomia na 2007 rok,
- uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XIII/72/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok,
- uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XIII/73/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2008 rok,
- uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XIII/74/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2008 rok,
- uchwały Rady Miasta Rybnik Nr 265/XXI/2007 z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2008 rok,