Na III posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 15 stycznia 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Chorzowie Nr 11/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego SChŚWiK na rok 2008,
- uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr XVIII/79/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2008,
- uchwały Rady Miejskiej Zabrze Nr XVII/220/07 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 2008,
- uchwały Rady Gminy Ślemień Nr XII/93/2007 z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie,
- zarządzenie Wójta Gminy Ślemień Nr 0151/88/2007 z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie,
- zarządzenie Wójta Gminy Ślemień Nr 0151/89/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały RG Ślemień,
- uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego Nr 189/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gliwickiego na 2007 rok,
- zarządzenia Wójta Gminy Krupski Młyn Nr 0152/106/07 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2007 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XVII/201/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Jaworzna na 2008 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XVII/202/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez miasto Jaworzno w 2007 r. kredytu długoterminowego,
- uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XVII/203/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zaciągniecia przez miasto Jaworzno w 2008 r. kredytu długoterminowego,