Na IV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 30 stycznia 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Kamienica Polska Nr 82/X/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- uchwały Rady Gminy Kamienica Polska Nr 78/X/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Kamienica Polska na 2008 rok,
- zarządzenia Wójta Gminy Kamienica Polska Nr 38/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy Kamienica Polska,
- uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 86/XIII/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gospodarstwa pomocniczego Biura Obsługi Oświaty na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych i letnich,
- uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 108/XIII/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2008,
- uchwały Rady Miejskiej w Cieszynie Nr XVII/157/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Cieszyna na rok 2008,
- uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XIX/187/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2008,
- uchwały Rady Gminy Kochanowice Nr XV/129/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2008 rok,
- uchwały Rady Gminy Kruszyna Nr X/58/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kruszyna na rok 2008,
- uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr X/86/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Węgierska Górka na rok 2008,
- uchwały Rady Gminy w Lipowej Nr XIII/97/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2008 rok,
- uchwały Rady Gminy Ślemień Nr XIII/99/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na rok 2008,
- uchwały Rady Gminy Ślemień Nr XIII/100/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie,