Na XXVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 17 października 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XIII/142/2019  Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia  25 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2028,

- uchwała Nr XIII/148/2019  Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia  25 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w 2020 r.",

- uchwała Nr 268/XV/2019  Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia  12 września 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr 37/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2019-2040 /zmiana XI/,

- uchwała Nr 272/XVI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia  26 września 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr 37/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2019-2040 /zmiana XII/,

- uchwała Nr X/150/2019  Rady Powiatu Będzińskiego z dnia  23 września 2019 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych prowadzonych przez Powiat Będziński, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia,

- uchwała Nr XII/56/2019  Rady Gminy Milówka z dnia  27 września 2019 r. w sprawie opłaty targowej,

- uchwała Nr XIV/96/2019  Rady Miejskiej w Żywcu z dnia  26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,

- uchwała Nr XIX/130/2019  Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia  17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki w latach 2019-2022,

- uchwała Nr XII/160/19  Rady Miasta Zabrze z dnia  16 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019-2048.