Na XXIX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 7 listopada 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr X/69/2019  Rady Gminy Kruszyna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.