Na V posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 14 lutego 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Tworóg Nr XXI/202/2008 z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/148/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty na 2008 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XIX/223/08 z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2008 rok,
- uchwały Rady Gminy Nędza Nr XVII/129/08 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2008,
- uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XIX/242/08 z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały XVI/205/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie: inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie Gminy Zabrze na 2008 rok,