Na VI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 lutego 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr XX/188/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerklaniec na 2008 rok,
- uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XX/190/2008 z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji oraz zabezpieczenia środków na wkład własny projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Pośrednik i Doradca Twoim Partnerem",