Na VIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 27 marca 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XII/150/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu,
- uchwały Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XII/153/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
- uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr XXI/456/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 96/08 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie okreslenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXI/456/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2008 rok oraz w sprawie Uchwały Nr XX/418/07 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27.12.2007 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2008 rok.