Informujemy, że ogłoszony w dniu 4 listopada 2019 r. nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń został odwołany w dniu 15 listopada 2019 r.