Na VII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 4 marca 2020 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- zarządzenie Nr PM-1931/20 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia  17 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2020 rok,

- uchwała Nr XV/142/20  Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia  14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/129/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,

- uchwala Nr XXIII/191/19  Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok,

- uchwała Nr XXIV/192/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok,

- zarządzenie Nr 91/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia  7 lutego 2020 r. w sprawie dokonania podziału rezerw w budżecie miasta na 2020 r.,

- zarządzenie Nr 111/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie miasta na 2020 rok,

- zarządzenie Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie miasta na 2020 rok.