Na IX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 10 kwietnia 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Niegowa Nr 97/XVII/2008 z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008,
- uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu Nr VIII/42/2008 z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Związku Międzygminnego ds. Ekologii na rok 2008,
- uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu Nr VIII/45/2008 z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 14/2006 Zgromdzenia ZMGE w Żywcu z dnia 6.09.2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację Projektu "Oczyszczalnia ścieków na Żywiecczyźnie" zmienionej uchwałami Zgromadzenia ZMGE w Żywcu Nr III/17/2007 z dnia 25.04.2007 r. i Nr VIII/38/2007 z dnia 19.12.2007 r.,