Na XIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 4 czerwca 2020 r. badane będą następujące uchwały w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXIV/149/20 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2020 - 2032,

- uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2020,

- uchwała Nr XVI.264.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanej grupie przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.