Na XIV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 18 czerwca 2020 r. badane będą następujące uchwały w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXII/270/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach Śląskich,

- uchwała Nr 0007.28.2020 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wniosku o podjęcie uchwały zwalniającej TAURON Dystrybucja S.A. z podatku od nieruchomości lub przedłużającej terminy płatności podatku od nieruchomości.