Na XIX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 20 sierpnia 2020 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 185/XXXIV/20 Rady Gminy Janów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żuraw i Lipnik,

- uchwała Nr 0007.64.2020 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów instalacji naziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dachu na nieruchomościach zabudowanych budynkami zlokalizowanymi na terenie Gminy Goleszów,

- uchwała Nr 119/715/20  Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.