Na XXII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 24 września 2020 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXIV/205/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego,

- zarządzenie Nr 868/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok,

- uchwała Nr 21.227.2020 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2020 rok,

- zarządzenie Nr 206.BU.FB.2020 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.,

- uchwała Nr XXI/502/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia  Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”,

- uchwała Nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- zarządzenie Nr 0050/87/2020 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.,

- uchwała Nr XVII/180/20 Rady Gminy Brenna z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/20 Rady Gminy Brenna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2020 rok.