Na X posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Zielona na rok 2008.