Na XXV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 października 2020 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XIX.150.2020 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV.102.2020 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń kanalizacyjnych,

- uchwała Nr XXXVI/220/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 września 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.