Na XXVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 19 listopada 2020 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXIII/574/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej,

- uchwała Nr XXIII/575/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok,

- uchwała Nr XXIV/604/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej,

- uchwała Nr XXIV/612/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym,

- uchwała Nr 185/XXVIII/20 Rady Gminy Świerklany z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

- uchwała Nr VI/22/184/20 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej z budżetu Powiatu Bielskiego w latach 2020-2021 dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.