Na XXIX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 18 grudnia 2020 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXXII/400/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Miasta Knurów,

- uchwała Nr XXVIII/211/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2021 roku,

- uchwała Nr XXIII/202/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok,

- uchwała Nr XXVI/183/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 roku w sprawie  określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna.