Uchwała Nr 55/XI/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

dotycząca: ustalenia planu finansowego Związku Gmin „Porozumienie Gospodarczo -Turystyczne Gmin Górnej Panwi oraz Górnej Liswarty” w Lublińcu na 2008 rok.

 

            Ustala się plan finansowy Związku Gmin „Porozumienie Gospodarczo -Turystyczne Gmin Górnej Panwi oraz Górnej Liswarty” w Lublińcu na 2008 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.