Na XIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 maja 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Przyrów Nr 71/XII/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XV/442/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiuany uchwały nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice na rok 2008,
- uchwały Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/XX/161/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2008 rok,
 - uchwały Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/XX/162/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- uchwały Zarząd Powiatu Tarnogórskiego Nr 110/537/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok,
- uchwały Rady Miasta Ruda Śląska Nr 478/XXV/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy działami, rozdziałami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwały Rady Miasta Ruda Śląska Nr 480/XXV/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku zmieniającej uchwałę Nr 390/XX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 192/WBU/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie wydatków, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z mocy ustawy.