Na III posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 2 lutego 2021 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwałaNr XXV/240/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2021-2025,

- uchwałaNr XXIII/219/2020 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze,

- uchwała Nr XXIII/220/2020Rady Gminy Jaworze z dnia 22grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2021 rok.