Na XIV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 4 czerwca 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Tworóg Nr 421/97/2008 z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008,