Na V posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 25 lutego 2021 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXVII/280/21 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach zakupu i montażu urządzeń´ wytwarzających ciepło pochodzące z odnawialnych źródeł energii na potrzeby centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,

- uchwała Nr XXVIII/279/2021 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach” na rok 2021

- uchwała Nr XXXII/386/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniająca  uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”,

- zarządzenie Nr Fn.3021.2.2021Burmistrza Miasta Wisła z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr FN.3021.18.2020 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta Wisła na 2020 r.