Na XVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 lipca 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miasta Siemianowice Śląskie Nr 259/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Ślaskich za rok 2007,
- uchwały Rady Miasta Ruda Śląska Nr 516/XXVII/2008 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 390/XX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008,
- uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XX/195/2008 z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Powiat Raciborski na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1",
- uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr XXV/271/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu miasta w 2008 roku,
- uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich nr XXIV/258/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta w Piekarach Śląskich projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Podwyższenie kwalifikacji piekarskiej kadry oświatowej",