Na IX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 8 kwietnia 2021 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr IX/35/2021 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na lata 2021 – 2024,

- zarządzenie Nr 1535/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2021 rok,

- zarządzenie Nr S.0050.0035.2021 Burmistrza Radlina z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta  Radlin na 2021 rok.