Na XVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 17 lipca 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Marklowice Nr XXI/125/08 z dnia 21 czerwca 2008 roku w sprawie zezwolenia na zaciągnięcie zobowiązania - zawarcie ugody sądowej w sprawie waloryzacji wynagrodzenia za roboty budowlane,
- uchwały Rady Gminy Milówka Nr XXI/171/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "ORLIK 2012 - Boisko w każdej Gminie" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Konopnickiej w Milówce.