Na XVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 31 lipca 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Powiatu Żywieckiego Nr XXIII/209/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Milówka na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa basenu przy Gimnazjum w Milówce",
- uchwały Rady Miasta Chorzów Nr BA/2/2008 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Miasta Chorzów na 2008 rok,
- uchwały Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XVI/175/2008 z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
- uchwały Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/XXIII/176/2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
- uchwały Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/XXIII/171/2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2008 r.,
- uchwały Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim Nr XXV/239/08 w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisław Śląski na 2008 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim Nr XXV/245/08 w sprawie udzielenia dotacji Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
- uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XX/172/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
- uchwały Rady Gminy Świerklany Nr XXI/135/08 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Świerklany" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,