Na XXI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 11 sierpnia 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Nr V/28/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim dotyczącego zaciągnięcia zobowowiązania do pokrycia kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla zadania "Projekt kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Głożyny",
- uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Nr V/29/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim dotyczącego zaciągnięcia zobowowiązania do pokrycia kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla zadania "Projekt kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Wilchwy",
- uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Nr V/30/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim dotyczącego zaciągnięcia zobowowiązania do pokrycia kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla zadania "Projekt kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce. miejscowości Turza Śl.",
- uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego GOP w Katowicach Nr XCI/32/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu KZK GOP.