Na XXII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 25 września 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego Nr XXIII/217/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla poszkodowanych przez wichurę,
- uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/27/1/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku kataklizmu spowodowanego przez trąbę powietrzną,