Na XXIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 9 października 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XXI/183/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/114/07 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwały Rady Gminy Łodygowice Nr XXI/193/08 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- uchwały Rady Gminy Łodygowice Nr XXI/194/08 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- uchwały Rady Gminy Łodygowice Nr XXI/195/08 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- uchwały Rady Gminy Łodygowice Nr XXI/196/08 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,