Uchwała Nr 84/XXII/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 września 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego Nr XXIII/217/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla poszkodowanych przez wichurę.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego Nr XXIII/217/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla poszkodowanych przez wichurę z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na nieokreśleniu w przedmiotowej uchwale, które jednostki samorządu terytorialnego otrzymują pomoc finansową oraz w jakiej wysokości i pozostawieniu tych kwestii w gestii organu wykonawczego, podczas gdy zgodnie z art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 214 z późn. zm.) należy to do kompetencji organu stanowiącego.