Na XXIV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 23 października 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach Nr XCII/41/2008 z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciagnięcie zobowiazania i zawarcie umowy ze Spółką Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie na świadczenie usług transportu publicznego tramwajowej komunikacji miejskiej,
- uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr XXIX/649/08 z dnia 25 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2008 rok.