Na XXV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 7 listopada 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego Nr XXIX/283/2008 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie podwyższenia kwoty kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym.