Na XXVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 grudnia 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XXVI/135/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki i kredytu na zadanie pod nazwą "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona",
- uchwały Rady Miejskiej w Strumieniu Nr XXVIII/221/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2009.