Na XXVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 18 grudnia 2008 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Olsztyn Nr XXV/187/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na 2009 rok na zadanie "Przebudowa drogi gminnej o numerze 0839048 w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn",
- uchwały Rady Miasta Knurów Nr XXV/432/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na terenie Miasta Knurów,
- uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XX/650/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych, 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 16 i 18a",