Uchwała Nr  90/XXVII/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 grudnia 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XXVI/135/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki i kredytu na zadanie pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona”.

 

            Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XXVI/135/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki i kredytu na zadanie pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona” ze względu na istotne naruszenie art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez zaciągnięcie pożyczki i kredytu na wydatki, które nie zostały ujęte w budżecie Gminy Dąbrowa Zielona na 2008 rok.