Na I posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 7 stycznia 2009 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Chybie Nr XXIII/1088/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Budzetowej na 2009 r.