Na II posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 stycznia 2009 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Milówka Nr XXVI/198/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2009 rok,
- uchwały Rady Gminy Kornowac Nr XXV/136/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kornowac na rok 2009,
- uchwały Rady Miejskiej Gliwice Nr XXI/672/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2009 rok,
- uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr XXVIII/152/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na 2009 rok,
- uchwały Rady Gminy Godów Nr XXIV/233/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok,
- uchwały Rady Gminy Kamienica Polska Nr 142/XVII/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Kamienica Polska na 2009 rok,
- uchwały Rady Gminy Kamienica Polska Nr 148/XVII/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Policji,
- uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego Nr XXVI/204/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu częstochowskiego na 2009 rok.