Na III posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 5 lutego 2009 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 706/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008,
- uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XXXIV/314/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok
- uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XXXIV/319/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok,
- zarządzenia Wójta Gminy Kamienica Polska Nr 1/2009 z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Kamienica Polska na 2009 rok,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr BA/192/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Miasta Chorzów na 2008 rok,
- uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXXII/561/09 z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie określenia stawek dotacji dla zakładów budżetowych,
- uchwały Rady Miejskiej Żarki Nr XXII/159/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
- zarządzenia Wójta Gminy Kroczyce Nr 85/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
- zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 181/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie układu wykonawczego do rachunku dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych.