Na XII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 4 czerwca 2009 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:


- uchwały Rady Gminy Nr XXX/14/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy Rędziny,