Uchwała Nr  45/XV/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 lipca 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XXII/236/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice dla Powiatu Gliwickiego w celu przygotowania wspólnego projektu.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XXII/236/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice dla Powiatu Gliwickiego w celu przygotowania wspólnego projektu, z powodu istotnego naruszenia art. 175 ust. 1 oraz art. 190 w związku z art. 145 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez udzielenie powiatowi zwrotnej pomocy finansowej w formie dotacji celowej – mimo, iż ustalenie konieczności zwrotu dotacji celowej wykracza poza dopuszczalne ww. ustawą przypadki zwrotu takiej dotacji.

 

Uchwała Nr  46/XV/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 lipca 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XXII/237/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice dla Powiatu Gliwickiego w celu przygotowania wspólnego projektu.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XXII/237/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice dla Powiatu Gliwickiego w celu przygotowania wspólnego projektu, z powodu istotnego naruszenia art. 175 ust. 1 oraz art. 190 w związku z art. 145 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez udzielenie powiatowi zwrotnej pomocy finansowej w formie dotacji celowej – mimo, iż ustalenie konieczności zwrotu dotacji celowej wykracza poza dopuszczalne ww. ustawą przypadki zwrotu takiej dotacji.