Na XVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 10 sierpnia 2009 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:


- uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 251/XXVII/09 z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 250/XXVII/09 z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytów na wykonanie zadań inwestycyjnych,

- uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/40/6/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok,

- uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1755/285/III/2009 z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok,

- uchwały Rady Miasta Knurów Nr XXXV/554/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Knurów.