Uchwała Nr  65/XVIII/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 sierpnia 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Nr XXXIX/439/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 18 czerwca 2009 r.  w sprawie zmian budżetu miasta w 2009 roku.

 

Stwierdza się nieważność § 4 uchwały Nr XXXIX/439/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta w 2009 roku z powodu nieusunięcia w nakazanym terminie stwierdzonego istotnego naruszenia prawa polegającego na dokonania takiej zmiany uchwały Nr XXXII/357/08 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok na mocy, której upoważniono Prezydenta Miasta do „udzielania poręczeń do kwoty 57.000.000 zł”, czym naruszono w sposób istotny art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), gdyż nie określono w uchwale budżetowej, przed udzieleniem tego upoważnienia, łącznej kwoty poręczeń i gwarancji.