Na XX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 24 września 2009 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:


- uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr XXXVII/255/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Wojkowice na rok 2009.