Na XXI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 6 października 2009 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:


- uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr XLII/459/09 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 roku,

- uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr XLII/457/09 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie udzielania poręczenia kredytu SP ZOZ Szpitalowi Miejskiemu w Piekarach Śląskich,

- uchwały Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XXVII/297/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

- zarządzenia Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Nr 29/FN/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok,

- zarządzenia Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Nr 30/FN/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok,

- zarządzenia Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Nr 31/FN/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok,

- uchwały Rady Miasta w Mysłowicach Nr XLIX/846/09 z dnia 9 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2009 rok,

- zarządzenia Prezydenta Miasta w Mysłowicach Nr 447/09 z dnia 10 września 2009 r. w sprawie określenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XLIX/846/09 Rady Miasta w Mysłowicach z dnia 9 września 2009 roku.